Course on Moment Problems, Sum of Squares and Polynomial Optimization

Time:08:00:20/02/2019 to  17:00:15/03/2019

Venue/Location: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Organisers: Lê Minh Hà, Phạm Tiến Sơn, Hồ Minh Toàn

Purpose: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán moment, tổng các bình phương và tối ưu đa thức. Đồng thời giới thiệu một số kết quả và bài toán gần đây.

Invited Speakers: Konral Schmudgen, Jean Bernard Lasserre, Hà Huy Vui, Hồ Minh Toàn, Lê Công Trình, Phạm Tiến Sơn

Ngôn ngữ: Tiếng Anh.