Conference on Automorphic Forms and Related Topics

Thời gian: 09:00:21/08/2017 đến 17:00:24/08/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Ngô Bảo Châu (ĐH Chicago và Viện NCCC Toán); Nguyễn Hữu Dư (Viện NCCC Toán); Nguyễn Ngọc Tuấn (Viện NCCC Toán), Trần Thị Bích Diệp (Viện NCCC Toán)

Báo cáo mời: Pierre-Henri Chaudouard (ĐH Paris 7 - Denis Diderot, Pháp); Laurent Fargues (Viện Toán học Jussieu, Pháp); Wee Teck Gan (ĐH Quốc gia Singapore); Jayce Robert Getz (ĐH Duke, Hoa Kỳ); Heekyoung Hahn (ĐH University, Hoa Kỳ); Tamotsu Ikeda (ĐH Kyoto, Nhật Bản); Wen-Wei Li (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc); Arvind N. Nair (Viện Nghiên cứu cơ bản Tata, Ấn Độ); Yiannis Sakellaridis (ĐH Rutgers tại Newark, Hoa Kỳ); Chen-Bo ZHU (ĐH Quốc gia Singapore);

Đăng kí tham dự: Viện NCCC Toán trân trọng kính mời tất cả các đồng nghiệp quan tâm tham dự. Hội thảo không thu phí tham dự. Người tham dự tự túc kinh phí ăn ở.

Để đăng ký online, xin vui lòng click vào đuờng link sau: Tại đây

Thời hạn đăng kí: Trước ngày 5 tháng 8 năm 2017.