Báo cáo mời Tiểu ban

1. Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tôpô
- Đỗ Việt Cường (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)
- Nguyễn Hồng Đức (TT Toán học ứng dụng Basque, Tây Ban Nha)
- Lê Minh Hà (Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán)
- Đặng Tuấn Hiệp (Trường ĐH Đà Lạt)
- Nguyễn Ngọc Hưng (ĐH Akron, Ohio, Mỹ)
- Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT)
- Nguyễn Duy Tân (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

2. Giải tích
- Nguyễn Thiệu Huy (Trường ĐH Bách khoa HN)
- Lương Đăng Kỳ (Trường ĐH Quy Nhơn)
- Phùng Văn Mạnh (Trường ĐH Sư phạm HN)
- Ninh Văn Thu (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN)
- Nguyễn Huy Tuấn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

3. Phương trình vi phân và Hệ động lực
- Ngô Quốc Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Nguyễn Văn Đức (Trường ĐH Vinh)
- Phan Quốc Hưng (Trường ĐH Duy Tân)
- Võ Hoàng Hưng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)
- Đoàn Thái Sơn (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)

4. Toán rời rạc và Cơ sở toán học của Tin học
- Phan Dương Hiệu (ĐH Limoges và ENS Paris, Pháp)
- Hà Minh Hoàng (Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN)
- Nguyễn Việt Hưng (ĐH Paris 6, Pháp)
- Bùi Thu Lâm (HV Kỹ thuật Quân sự)
- Lê Chí Ngọc (Trường ĐH Bách khoa HN)
- Trần Đan Thư (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM)

5. Tối ưu và Tính toán Khoa học
- Hans Georg Bock (ĐH Heidelberg, Đức)
- Nguyễn Huy Chiêu (Trường ĐH Vinh)
- Nguyễn Định (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
- Đinh Thế Lục (TT Tin học và Tính toán - VHLKH&CNVN)
- Phạm Tiến Sơn (Trường ĐH Đà Lạt)
- Nguyễn Minh Tùng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTpHCM).

6. Xác suất - Thống kê
- Nguyễn Thanh Diệu (Trường ĐH Vinh)
- Nguyễn Tiến Dũng (Trường ĐH FPT)
- Phạm Hải Hà (Trường ĐH Ngân hàng TpHCM)
- Phạm Việt Hùng (Viện Toán học - VHLKH&CNVN)
- Trần Minh Ngọc (ĐH Sydney, Úc)
- Nguyễn Thịnh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Phạm Huy Tùng (ĐH Melbourne, Úc)

7. Ứng dụng Toán học
- Hồ Tú Bảo (Viện Von Neumann, ĐHQGTpHCM)
- Hoàng Nam Dũng (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Nguyễn Xuân Hùng (Viện Cơ học- VHLKH&CNVN)
- Nguyễn Minh Quân (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TpHCM)
- Lê Hoàng Sơn (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN)
- Mai Đức Thành (Trường ĐH Quốc tế - ĐHQGTpHCM)
- Đỗ Đức Thuận (Trường ĐH Bách khoa HN)

8. Giảng dạy và Lịch sử Toán học