Khóa học “Bài toán moment, Tổng các bình phương và Tối ưu đa thức”

Thời gian: 08:00:20/02/2019 đến 17:00:15/03/2019

Địa điểm: Tầng 7, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội/

Ban tổ chức: Lê Minh Hà, Phạm Tiến Sơn, Hồ Minh Toàn

Mục đích: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về bài toán moment, tổng các bình phương và tối ưu đa thức. Đồng thời giới thiệu một số kết quả và bài toán gần đây.

Báo cáo mời: Konral Schmudgen, Jean Bernard Lasserre, Hà Huy Vui, Hồ Minh Toàn, Lê Công Trình, Phạm Tiến Sơn

Ngôn ngữ: Tiếng Anh.