Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus

Thời gian: 08:30:22/06/2017 đến 17:30:25/06/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Ban tổ chức: Trần Văn Tấn, Tạ Thị Hoài An.

Ban khoa học: Hà Huy Khoái, William Cherry.

Mục đích: Chúng tôi thảo luận các vấn đề đang được quan tâm của Lý thuyết Nevanlinna và Lý thuyết xấp xỉ Diophantus.

Báo cáo mời: Paul Vojta (University of California, Berkeley, USA), Min Ru (University of Houston, USA), Julie Tzu-Yueh Wang (Institute of Mathematics, Academia Sinica, Taiwan), William Cherry (University of North Texas, USA), Liang-Chung Hsia (National Taiwan Normal University, Taiwan), Gisbert Wustholz (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland), Hector Pasten (Harvard University, USA)

Tóm tắt:

Chiều 22/6/2017: Phiên thứ nhất (3 báo cáo 45 phút).

Sáng 23/6/2017: Phiên thứ hai (3 báo cáo 45 phút).

Chiều 23/6/2017: Thảo luận theo các nhóm.

Sáng 24/6/2017: Phiên thứ ba (3 báo cáo 45 phút).

Chiều 24/6/2015: Thảo luận theo các nhóm.

Sáng 25/6/2015: Thảo luận theo các nhóm.

Liên hệ: Trần Văn Tấn (tranvantanhn@yahoo.com).

Cơ quan tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học-Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.