Hoạt động khoa học

Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 11/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 27/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Tất Đạt

Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 04/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 11/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 25/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

Invariant Stable Manifolds of $\mathcal{E}$-class for Partial Neutral Functional Differential Equations in Admissible Spaces on a Half-line

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Trịnh Xuân Yến

Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15

Thời gian: Từ 08:00:20/04/2017 đến 17:30:22/04/2017

Địa điểm: Ba Vì, Việt Nam.

Nghiệm tuần hoàn của phương trình vi phân trung tính

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 14/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Nguyễn Thị Loan

Improved adaptive Multilevel Monte Carlo and applications to finance.

Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/04/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (LAGA - Université Paris 13)

Finite-dimensional feedback control of reaction-diffusion equations via inertial manifolds theory and applications to some evolutionary models

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 07/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang

Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa

Thời gian: Từ 09:00:28/03/2017 đến 16:00:30/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Almost periodic solutions for evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Vũ Thị Mai

Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Lê Anh Minh