Hoạt động khoa học

Periodic solution to evolution equations

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng

Stochastic processes and their applications

Thời gian: Từ 09:00 đến 17:00 Ngày 09/03/2017

Địa điểm: B4-705, VIASM.

Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học

Thời gian: Từ 09:00:08/03/2017 đến 17:45:15/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Funnel Technique for Finding Shortest Paths from a Fixed Source Point to all other Points on a Convex Polyhedral Surface

Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 06/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Dong Van Viet

On the index of infinite dimensional systems

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/03/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Hà Phi

Lectures on Contact Topology in Singularity Theory

Thời gian: 15:15 đến 16:45 ngày 24/02/2017, 10:15 đến 11:45 ngày 27/02/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 02/03/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Tohoku University)

Lectures on "Lojasiewicz exponent of non-degenerate functions"

Thời gian: 14:00 đến 15:00 ngày 24/02/2017, 09:00 đến 10:00 ngày 27/02/2017,

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)

Tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/02/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Phạm Văn Bằng

Periodic and Almost Periodic Solutions to Fluid Flow Problems

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:15 Ngày 20/02/2017

Địa điểm: B4-705.

Báo cáo viên: Matthias Hieber

Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics

Thời gian: Từ 08:00:20/02/2017 đến 17:00:24/02/2017

Địa điểm: Da Nang, Viet Nam.