Hoạt động khoa học

Working group on applied probability

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 30/03/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 04/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 11/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/05/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 25/05/2017,

Địa điểm: VIASM.

Báo cáo viên: M. Peigné, Tran Tat Dat & Luu Hoang Duc

Lược đồ nhóm cơ bản trong hình học số

Thời gian: Từ 09:00:21/05/2017 đến 12:00:25/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh..

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại TP. HCM)

Thời gian: 13:30 đến 16:00 ngày 19/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 20/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 21/05/2017,

Địa điểm: Hội trường A5, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 268 Lý Thường Kiệt. Q.10, TP. HCM.

Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại Hà Nội)

Thời gian: 09:00 đến 16:00 ngày 15/05/2017, 09:00 đến 16:00 ngày 16/05/2017, 09:00 đến 11:30 ngày 17/05/2017,

Địa điểm: Hội trường T45, Trường ĐH Thủy Lợi,175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Một số vần đề về Torsor

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 16/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Nguyễn Chu Gia Vượng

Một số vấn đề chọn lọc trong xác suất hiện đại

Thời gian: Từ 15:00:12/05/2017 đến 17:30:14/05/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh.

Vật và modules của G-đẳng biến

Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 12/05/2017

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 11/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 13/04/2017, 14:00 đến 16:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 27/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Trần Tất Đạt

Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 04/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 11/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 18/04/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 25/04/2017,

Địa điểm: C2-714, VIASM.

Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức

Invariant Stable Manifolds of $\mathcal{E}$-class for Partial Neutral Functional Differential Equations in Admissible Spaces on a Half-line

Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 21/04/2017

Địa điểm: C2-714.

Báo cáo viên: Trịnh Xuân Yến