Hội nghị hội thảo

Vietnam - Korea workshop on selected topics in Mathematics
Da Nang, Viet Nam, 20/02/2017 - 24/02/2017 Chi tiết
Tôpô của kỳ dị, Hà Nội 2017
C2-714, 20/02/2017 - 22/02/2017 Chi tiết
Giả thuyết đơn đạo và Lý thuyết kì dị
Tuần Châu, Quảng Ninh, 13/01/2017 - 16/01/2017 Chi tiết
ASIACRYPT 2016
KS Intercontinental Hà Nội, 04/12/2016 - 08/12/2016 Chi tiết
Homotopy theory and representation theory
Tuần Châu, 03/12/2016 - 05/12/2016 Chi tiết