Hội thảo quốc tế về Điều khiển và các bài toán tối ưu

Sáng ngày 17/05/2018, tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã khai mạc Hội thảo quốc tế về Điều khiển và các bài toán tối ưu. Hội thảo do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học - Viện HLKHCNVN phối hợp tổ chức. Hội thảo khoa học là một diễn đàn khoa học để các chuyên gia và các nhà nghiên cứu toán học trao đổi các kết quả nghiên cứu mới, các hướng đi mới trong Lý thuyết tối ưu điều khiển và ứng dụng. Hội thảo  14 báo cáo mời  8 báo cáo ngắn và tham gia của hơn 55 nhà khoa học, nghiên cứu sinh từ các nước Pháp, Balan, Ucraina, Trung Quốc, Thailand và từ các trường đai học, viện nghiên cứu trong nước. Hội thảo sẽ tiếp tục đến hết ngày 19/05/2018.

Một số ảnh tại Hội thảo: 

coop2018-1.jpg

coop2018-2.jpg

coop2018-3.jpg

coop2018-4.jpg

coop2018-5.jpg

coop2018-img.jpg