Khóa học thống kê ứng dụng năm 2018

Nối tiếp thành công của hai khóa học đầu tiên về thống kê ứng dụng năm được tổ chức vào năm 2017. Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã tổ chức khóa học thứ hai về thống kê ứng dụng vào năm 2018 vào ngày 4.6- 8.6.2018.

tke2018.jpg

Bài giảng của GS. Vincent Lefieux tập trung vào các phương pháp học bằng thống kê, là nền tảng của kỹ thuật học máy đang được sử dụng phổ biến trong khoa học dữ liệu. Bài giảng được minh họa bằng các phần thực hành với phần mềm R hoặc Python. Khóa học này phù hợp với các đối tượng là sinh viên năm cuối đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh không theo chuyên ngành Toán học nhưng có nhu cầu làm việc với số liệu trong các doanh nghiệp.

Bài giảng của GS. Jean-Yves Dauxois trình bày tính ổn định của một hệ thống, phân tích khả năng xảy ra biến cố trong một hệ thống vận hành theo thời gian (hệ thống có thể tự điểu chỉnh được nhưng không thể thay thế được khi gặp sự cố). Các quá trình xác suất giúp mô hình hóa hành vi sự cố của hệ thống và đưa ra các mô hình duy trì tính ổn định (bảo dưỡng). Khóa học này là tiếp nối bài giảng về Lifetime data Analysis (phân tích thời gian xảy ra sự kiện) năm 2017 tại VIASM. Khóa học năm nay hữu ích cho các bạn đang nghiên cứu về quá trình ngẫu nhiên, về phân tích rủi ro và quản lý rủi ro.

Khóa học đã thu hút hơn 40 bạn sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu quan tâm tham dự.