Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ lần thứ 2 (MYTS 2017)

16300088_1640774712616376_7762417891256025670_o.jpg

Hội Toán học Việt Nam tổ chức Kỳ thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ lần thứ 2 (MYTS 2017) dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 10 các trường phổ thông trên phạm vi toàn quốc. Vòng 1 diễn ra ngày 26 tháng 3; vòng 2 diễn ra ngày 09 tháng 4 năm 2017.

Thông tin chi tiết xem tại 
www.vms.org.vn hoặc www.hexagon.edu.vn/myts.htm

Facebook của cuộc thi: www.facebook.com/myts2016