Trường đông về Gamma hội tụ và Thuần nhất hóa trong Cơ học môi trường liên tục

Ngày 31/10/2016, tại VIASM bắt đầu diễn ra Trường đông Gamma hội tụ và thuần nhất hóa trong cơ học môi trường liên tục. Giảng viên chính của Trường đông là GS. Chiara Zanini, Khoa Toán học “G. L. Lagrange”, Đại học Bách khoa Turin, Ý (giảng các buổi sáng) và TS. Marita Thomas, Viện Weierstrass, Berlin, Đức (giảng các buổi chiều). Trường đông sẽ diễn ra đến hết ngày 04/11/2016.

 

Mục tiêu của Trường đông là cung cấp một số kiến thức cơ bản về các phương pháp hội tụ biến phân, đặc biệt tập trung vào hai vấn đề chính. Thứ nhất là phương pháp hội tụ Gamma trong các bài toán ứng dụng trong cơ học môi trường liên tục. Thứ hai là bài toán thuần nhất hóa các cấu trúc tuần hoàn sử dụng các lý thuyết hội tụ 2-scales, hội tụ G và hội tụ H. Trường đông phù hợp với nghiên cứu sinh cũng như sinh viên có kiến thức cơ bản về toán ứng dụng và cơ học.

 

Phần bài giảng của GS. Chiara Zanini tập trung vào bài toán thuần nhất hóa các cấu trúc tuần hoàn. Các cấu trúc tuần hoàn này được sử dụng để miêu tả các vật liệu composite, xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực như trong Cơ học, Vật lý, Hóa học và Kỹ thuật.  Trong các cấu trúc này, các tham số vật lý (như hệ số đàn hồi, độ dẫn điện, …) là không liên tục và có các giá trị khác nhau ứng với các vật liệu thành phần khác nhau trong vật liệu composiste. Khi các thành phần này được trộn lẫn nhau một cách dày đặc, các tham số vật liệu sẽ thay đổi rất nhanh và làm cho cấu trúc vi mô của vật liệu trở nên phức tạp. Thuần nhất hóa là một công cụ toán học để nhận được một vật liệu thuần nhất xấp xỉ đủ tốt để miêu tả được ứng xử vĩ mô của vật liệu composite khi các tham số miểu tả kích cỡ vi mô của vật liệu composite tiến về không.

 

Phần bài giảng của TS. Marita Thomas tập trung vào các phương pháp hội tụ Gamma đưa ra bởi De Giorgi trong những năm 70. Nội dung của phương pháp hội tụ này là cung cấp một công cụ tổng quát và linh hoạt để miêu tả ứng xử tiệm cận của các bài toán cực tiểu hóa đối với các lớp phiếm hàm trong giải tích biến phân. Một cách cụ thể, nó cung cấp các tiêu chuẩn cần thiết để biết rằng nghiệm của bài toán cực tiểu của các phiếm hàm xấp xỉ là nghiệm của bài toán cực tiểu của phiếm hàm giới hạn.

 

Ngay trong buổi đầu tiên diễn ra, Trường đông đã thu hút hơn 20 học viên tới tham dự.