Trường hè cho giáo viên và học sinh THPT chuyên Toán năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 của “Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020”, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với một số đơn vị tổ chức “Trường hè cho giáo viên và học sinh THPT chuyên Toán năm 2017”.

trghe-mtrung_compressed.jpg

“Trường hè cho giáo viên và học sinh THPT chuyên Toán khu vực phía Bắc” Tại Bắc Ninh (16-23/7/2017) và Trường hè cho giáo viên và học sinh THPT chuyên Toán khu vực miền Trung” tại Trường THPT chuyên – Đại học Vinh (24-30/7/2017). Cả hai Trường hè đã thu hút được gần 100 giáo viên và hơn 250 học sinh tham dự.

Việc tổ chức các lớp bồi dưỡng cho giáo viên, học sinh, sinh viên là một hoạt động bổ ích, thu hút đông đảo sự tham gia của các giáo viên, học sinh đến từ nhiều trường THPT chuyên có thành tích tốt trong việc giảng dạy và đào tạo toán học, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các em học sinh giỏi toán THPT, bổ sung cho các em một số kiến thức chuẩn bị tham dự các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.