VIASM tuyển chọn ứng viên nghiên cứu cho năm 2018

Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016.
Thời hạn thông báo kết quả: Ngày 31 tháng 3 năm 2017.

Thông tin chi tiết xem tại: https://goo.gl/uapiwe

Vui lòng điền và nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: rms.viasm.edu.vn.