Alexander Kruger

Khách mời (03/10/2018 - 17/10/2018)

Nơi công tác: Federation University

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: a.kruger AT federation.edu.au

Website

Phòng làm việc: C5

Máy lẻ: 12

Thời gian hoạt động của Alexander Kruger

03/10 tới 17/10/2018: vào làm việc tại viện