Bruno Angles

Nghiên cứu viên cao cấp (01/06/2018 - 31/08/2018)

Nơi công tác: Université de Caen Normandie

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: bruno.angles AT unicaen.fr

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Thời gian hoạt động của Bruno Angles

01/06 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện