Đặng Võ Phúc

Nghiên cứu viên trẻ (01/08/2017 - 30/11/2017)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: dangphuc150497 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Đặng Võ Phúc

01/08 tới 30/11/2017: vào làm việc tại viện