Đào Quang Khải

Nghiên cứu viên trẻ (01/09/2016 - 31/01/2017)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: khaitoantin AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Đào Quang Khải

01/09/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Một số vấn đề chọn lọc trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng