Đinh Công Hướng

Nghiên cứu viên chính (01/04/2018 - 30/06/2018)

Nơi công tác: Trường Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: dinhconghuong AT qnu.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C10

Máy lẻ: 22

Thời gian hoạt động của Đinh Công Hướng

01/04 tới 30/06/2018: vào làm việc tại viện