Djordje Baralic

Nghiên cứu viên (01/07/2017 - 31/08/2017)

Nơi công tác: Mathematical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: djbaralic AT mi.sanu.ac.rs

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Djordje Baralic

01/07 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện