Đỗ Xuân Tùng

Nghiên cứu viên (01/11/2016 - 31/01/2017)

Nơi công tác: Đại học Kiến trúc Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: doxuan_tung AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Thời gian hoạt động của Đỗ Xuân Tùng

01/11/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện