Hà Minh Lam

Nghiên cứu viên (01/03/2018 - 15/04/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học, VAST

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: hmlam AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Hà Minh Lam

01/03 tới 15/04/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 15/02/2018: vào làm việc tại viện

01/09/2013 tới 28/02/2014: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp