Hoàng Ngọc Tuấn

Nghiên cứu viên (01/11/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: be2yes02 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 49

Thời gian hoạt động của Hoàng Ngọc Tuấn

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/06/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích biến phân và ứng dụng