Jorge Cely

Nghiên cứu viên trẻ (01/06/2018 - 30/08/2018)

Nơi công tác: CNRS - Laboratoire Paul Painlevé

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: celyje AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 17

Thời gian hoạt động của Jorge Cely

01/06 tới 30/08/2018: vào làm việc tại viện