Kiều Phương Chi

Nghiên cứu viên chính (01/12/2017 - 30/06/2018)

Nơi công tác: Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: chidhv AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Kiều Phương Chi

01/12/2017 tới 30/06/2018: vào làm việc tại viện

01/11/2014 tới 31/03/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích phức