Lê Chí Ngọc

Nghiên cứu viên (01/03/2018 - 30/04/2018)

Nơi công tác: Đại học Bách khoa Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lechingoc AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Thời gian hoạt động của Lê Chí Ngọc

01/03 tới 30/04/2018: vào làm việc tại viện