Lê Giang

Nghiên cứu viên (01/04/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: legiang01 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 42

Thời gian hoạt động của Lê Giang

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện