Lê Hồng Trang

Nghiên cứu viên (10/04/2017 - 09/07/2017)

Nơi công tác: Trường Đại học Bách khoa TP. HCM

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: lhtrang AT hcmut.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Thời gian hoạt động của Lê Hồng Trang

10/04 tới 09/07/2017: vào làm việc tại viện