Lê Minh Hà

(03/09/2014 - 28/02/2015)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện:

Điện thoại:

Email:

Website

Phòng làm việc:

Máy lẻ:

Thời gian hoạt động của Lê Minh Hà

03/09/2014 tới 28/02/2015: vào làm việc tại viện

09/05 tới 31/08/2013: vào làm việc tại viện

01/09 tới 31/10/2012: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Tôpô đại số

Tôpô Đại số