Lê Quang Thuận

Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ (01/04/2017 - 31/03/2018)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên - Sau tiến sĩ

Điện thoại:

Email: lethuan2004 AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 25

Thời gian hoạt động của Lê Quang Thuận

01/04/2017 tới 31/03/2018: vào làm việc tại viện