Lê Quý Thường

Nghiên cứu viên (01/11/2016 - 31/01/2017)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH QG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: leqthuong AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C6

Máy lẻ: 15

Thời gian hoạt động của Lê Quý Thường

01/11/2016 tới 31/01/2017: vào làm việc tại viện

01/09/2015 tới 28/02/2016: vào làm việc tại viện