Lê Thị Thanh Nhàn

Nghiên cứu viên cao cấp (01/10/2017 - 31/01/2018)

Nơi công tác: Đại học Thái Nguyên

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: nhanlt2014 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Thời gian hoạt động của Lê Thị Thanh Nhàn

01/10/2017 tới 31/01/2018: vào làm việc tại viện

09/09 tới 30/11/2013: vào làm việc tại viện