Marc Peigne

Nghiên cứu viên cao cấp (06/02/2017 - 31/07/2017)

Nơi công tác: Université François Rabelais

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: Marc.Peigne AT lmpt.univ-tours.fr

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 48

Thời gian hoạt động của Marc Peigne

06/02 tới 31/07/2017: vào làm việc tại viện