Marcel Morales

Nghiên cứu viên cao cấp (01/03/2018 - 01/05/2018)

Nơi công tác: Đại học Grenoble I

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: morales AT ujf-grenoble.fr

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Thời gian hoạt động của Marcel Morales

01/03 tới 01/05/2018: vào làm việc tại viện

28/10 tới 21/12/2013: vào làm việc tại viện