Moshe Rosenfeld

Khách mời (06/10/2017 - 21/10/2017)

Nơi công tác: Đại học Washington Tacoma

Vị trí tại Viện: Khách mời

Điện thoại:

Email: moishe AT u.washington.edu

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 29

Thời gian hoạt động của Moshe Rosenfeld

06/10 tới 21/10/2017: vào làm việc tại viện

08/12 tới 31/12/2014: vào làm việc tại viện

14/06 tới 18/07/2014: vào làm việc tại viện