Ngô Anh Tuấn

Nghiên cứu viên trẻ (01/07/2017 - 31/10/2017)

Nơi công tác: ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: tuan.hus.88 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 44

Thời gian hoạt động của Ngô Anh Tuấn

01/07 tới 31/10/2017: vào làm việc tại viện

01/08 tới 31/12/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Tôpô Đại số