Ngô Hoàng Long

Nghiên cứu viên (01/03/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ngolong AT hnue.edu.vn

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 27

Thời gian hoạt động của Ngô Hoàng Long

01/03 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện