Ngô Lâm Xuân Châu

Nghiên cứu viên (01/05/2017 - 31/07/2017)

Nơi công tác: Đại học Quy Nhơn

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: chaunlx AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 11

Thời gian hoạt động của Ngô Lâm Xuân Châu

01/05 tới 31/07/2017: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

18/02 tới 18/04/2013: vào làm việc tại viện

01/08 tới 30/09/2012: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn