Nguyễn Chu Gia Vượng

Nghiên cứu viên (01/05/2017 - 31/08/2017)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện HLKH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: ncgvuong AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 10

Thời gian hoạt động của Nguyễn Chu Gia Vượng

01/05 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện

01/05 tới 30/06/2013: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/05/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn