Nguyễn Công Minh

Nghiên cứu viên chính (01/03/2018 - 15/04/2018)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: ngcminh AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C11

Máy lẻ: 26

Thời gian hoạt động của Nguyễn Công Minh

01/03 tới 15/04/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 15/02/2018: vào làm việc tại viện

01/03 tới 31/07/2016: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Phương pháp đồng điều trong đại số, hình học và tổ hợp