Nguyễn Đông Yên

Nghiên cứu viên cao cấp (01/11/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học-Viện KH &CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: ndyen AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: B7

Máy lẻ: 54

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đông Yên

01/11/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện

01/04 tới 31/07/2012: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/06/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích biến phân và ứng dụng