Nguyễn Đức Mạnh

Nghiên cứu viên (01/07/2017 - 31/08/2017)

Nơi công tác: University of Bordeaux

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: duc-manh.nguyen AT math.u-bordeaux1.fr

Website

Phòng làm việc: C7

Máy lẻ: 16

Thời gian hoạt động của Nguyễn Đức Mạnh

01/07 tới 31/08/2017: vào làm việc tại viện