Nguyễn Khoa Sơn

Nghiên cứu viên cao cấp (01/04/2018 - 31/07/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học – Viện KH&CN Việt Nam

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: nkson AT vast.vn

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Thời gian hoạt động của Nguyễn Khoa Sơn

01/04 tới 31/07/2018: vào làm việc tại viện