Nguyễn Quang Diệu

Nghiên cứu viên cao cấp (01/01/2017 - 30/04/2017)

Nơi công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: dieu_vn AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: C4

Máy lẻ: 41

Thời gian hoạt động của Nguyễn Quang Diệu

01/01 tới 30/04/2017: vào làm việc tại viện

01/10 tới 28/02/2013: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích phức