Nguyễn Quốc Thắng

Nghiên cứu viên cao cấp (01/12/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: Viện Toán học

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên cao cấp

Điện thoại:

Email: nqthang AT math.ac.vn

Website

Phòng làm việc: C13

Máy lẻ: 48

Thời gian hoạt động của Nguyễn Quốc Thắng

01/12/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện

01/05 tới 31/10/2012: vào làm việc tại viện

01/09/2014 tới 28/02/2015: vào làm việc tại viện