Nguyễn Thái An

Nghiên cứu viên (01/12/2017 - 28/02/2018)

Nơi công tác: ĐH Duy Tân

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên

Điện thoại:

Email: thaian2784 AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C9

Máy lẻ: 21

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thái An

01/12/2017 tới 28/02/2018: vào làm việc tại viện

01/01 tới 30/06/2015: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Giải tích biến phân và ứng dụng