Nguyễn Thế Cường

Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ (01/09/2017 - 31/08/2018)

Nơi công tác: Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên-Sau tiến sĩ

Điện thoại:

Email: tdntcuong AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C8

Máy lẻ: 19

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thế Cường

01/09/2017 tới 31/08/2018: vào làm việc tại viện

05/08 tới 31/08/2013: vào làm việc tại viện

Các nhóm nghiên cứu đã tham gia

Tôpô Đại số