Nguyễn Thị Hồng Loan

Nghiên cứu viên chính (01/10/2017 - 31/12/2017)

Nơi công tác: Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên chính

Điện thoại:

Email: hongloanncs AT yahoo.com

Website

Phòng làm việc: B5

Máy lẻ: 67

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Hồng Loan

01/10 tới 31/12/2017: vào làm việc tại viện

01/09 tới 30/11/2013: vào làm việc tại viện