Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Nghiên cứu viên trẻ (01/04/2017 - 30/06/2017)

Nơi công tác: Đại học Vinh

Vị trí tại Viện: Nghiên cứu viên trẻ

Điện thoại:

Email: ngocdiepdhv AT gmail.com

Website

Phòng làm việc: C12

Máy lẻ: 24

Thời gian hoạt động của Nguyễn Thị Ngọc Diệp

01/04 tới 30/06/2017: vào làm việc tại viện